Avsnitt 18

Avsnitt 18 - Finns det ett manligt klimakterium?

Mannens sexuella förmåga avtar vanligtvis i högre ålder, men det är väldigt individuellt. Testosteronhalten i blodet är inte ett pålitligt mått och psykiska besvär kan leda till impotens. Mannens misstänkta testosteronbrist värderas bäst med hjälp av den s.k. ADAM symptomskalan med 17 olika punkter. Finns det ett manligt klimakterium? Hur kan mannen uppleva kvinnans hormonsvikt i klimakteriet och vad kan göras för att må bra i mogen ålder, både som man och kvinna?

Denna gång intervjuar Hilde Löfqvist sin make Johan Löfqvist som är pensionerad läkare och trippelspecialist inom allmän kirurgi, urologi och allmänmedicin med tre specifika frågor:
- Finns det ett manligt klimakterium?
- Hur har du upplevt kvinnans klimakterium?
- Vilka råd ger du som läkare till den mogna mannen?
Den första frågan är lite provocerande, för män har vanligtvis inte ett plötsligt fall av könshormoner, jämfört med kvinnan där hennes äggstockar slutar producera hormoner vid 50 års ålder. Vi lär oss att mannens impotensbesvär inte behöver hänga ihop med låg testosteronhalt. Även män med laboratoriemässigt normala testosteronhalter kan känna sig deprimerade och ha dålig muskelkraft, sexlust och erektion. Det finns en skattningsskala vid misstanke om testosteronbrist, som kallas ADAM som innefattar 17 olika punkter som kan ha samband med testosteronbrist, nämligen allt från fysiska besvär som minskad välbefinnande, svettningar, sömnbesvär, trötthet, muskel- och ledbesvär, retlighet, nervositet, ängslan, fysisk utmattning, depression, minskad prestationsförmåga, utbrändhet, minskad sexlust och förmåga till erektion och sex, minskad skäggväxt och minskat antal morgonerektioner. Förutom morgonerektioner och skäggväxt liknar symptomen kvinnans klimakteriebesvär! Det behövs en ökad förståelse för dessa tillstånd, och ett sunt leverne är avgörande för både mannen och kvinnan när de når den mogna åldern.